miércoles, 8 de junio de 2016

A Raiña Loba

A Raiña Loba

 Contan que, na provincia de Ourense, viviu unha poderosa muller, tan cruel e soberbia, que era chamada polos campesiños do seu señorío, 'a Raíña Loba'. Para a súa manutención e a dos 
seus achegados, (tan desapiadados coma ela mesma), obrigaba os seus súbditos a entregarlle, cada día, unha vaca, un porco, e unha carreta chea doutros alimentos. As familias campesiñas alternábanse nesta entrega de vituallas, por medo aos servidores da Loba, que arrasaban e incendiaban casas e colleitas, e asasinaban a todos os habitantes das aldeas nas que algunha familia se tivese negado a entregar o que se lles
reclamaba. 
Neste clima de terror vivía a bisbarra enteira, cando lle chegou a quenda de entregar os alimentos ao pobo de Covas. Os seus veciños reuníronse en asemblea, e decidiron non pagar un tributo que lles arruinaba. Pero dicir non pagaremos', non era suficiente, porque a raíña mandaría contra eles ás súas hostes, e serían perseguidos e mortos.

Decidiron que se habían de morrer de fame ou ás mans dos sicarios da Loba, mellor era morrer combatendo contra ela, así que se armaron o mellor que puideron. Fixeron lanzas e xavelinas, arcos e frechas, tomaron pedras e garrotes, e na escuridade da noite, puxéronse en marcha cara ao castelo da malvada muller. 
A Loba e os seus secuaces, durmían. Fiados no terror que infundían na bisbarra, descoidaron a vixilancia. Nunca ninguén se atrevera a desafiar o seu poder, nin contaban con que tal cousa puidese suceder. Sixilosamente, os veciños de Covas, treparon murallas e abriron portas sorprendendo aos sicarios da Loba. 
Un breve pero encarnizado combate, deu a vitoria aos lugareños,que lanzáronse escaleiras arriba en busca da sua apresora. A loba, habíase refuxiado na torre máis alta,pero ningunha porta era abondo segura para resistir aos decididos asaltantes.

Cando veu caer a súa última defensa ante o pulo dos seus enemigos, e non querendo someterse a que ela consideraba os seus escravos. A loba correu facía a ventá e botouse ao vacio, morrendo destruída sobre as rochas. Ca sua morte, acabóu o suplicio dos habitantes da comarca, que recordan durante séculos, en romances e cancións, o valor dos veciños de Covas.


"CUQUEXOS E PEXEIROÓS, matástela reina loba, fidalgos quedastes vós" 


Leyenda de la Reina Loba

Cuentan que, en la provincia de Orense, vivió una poderosa mujer, tan cruel y soberbia, que era llamada por los campesinos de su señorío, 'la Reina Loba'.
Para su manutención y la de sus allegados, (tan despiadados como ella misma), obligaba a sus súbditos a entregarle, cada día, una vaca, un cerdo, y una carreta llena de otros alimentos.
Las familias campesinas se turnaban en esta entrega de vituallas, por miedo a los servidores de la Loba, que arrasaban e incendiaban casas y cosechas, y asesinaban a todos los habitantes de las aldeas en las que alguna familia se hubiese negado a entregar lo que se les reclamaba.

En este clima de terror vivía la comarca entera, cuando le llegó el turno de entregar los alimentos al pueblo de Covas. Sus vecinos se reunieron en asamblea, y decidieron no pagar un tributo que les arruinaba .Pero decir 'no pagaremos', no era suficiente, porque la reina mandaría contra ellos a sus huestes, y serían perseguidos y muertos.

Decidieron que si habían de morir de hambre o a manos de los sicarios de la Loba, mejor era morir combatiendo contra ella, así que se armaron lo mejor que pudieron.
Hicieron lanzas y jabalinas, arcos y flechas, tomaron piedras y garrotes, y en la oscuridad de la noche, se pusieron en marcha hacia el castillo de la malvada mujer.
La Loba y sus secuaces, dormían. Fiados en el terror que infundían en la comarca, descuidaron la vigilancia. Nunca nadie se había atrevido a desafiar su poder, ni contaban con que tal cosa pudiera suceder.
Sigilosamente, los vecinos de Covas, treparon murallas y abrieron puertas sorprendiendo a los sicarios de la Loba.

Un breve pero encarnizado combate,dio la victoria a los lugareños,que se lanzaron escaleras arriba en busca de su opresora loba, que se había refugiado en la torre más alta,pero ninguna puerta era lo bastante segura para resistir a los decididos asaltantes.
Cuando vio caer su última defensa ante el empuje de sus enemigos,y no queriendo someterse a quienes ella consideraba sus esclavos.La loba corrió hacía la ventana y se arrojó al vació, muriendo destrozada sobre las rocas.
Con su muerte,acabó el suplicio de los habitantes de la comarca,que recordaran durante siglos,en romances y canciones,el valor de los vecinos de Covas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Moviles