domingo, 22 de mayo de 2016

A Santa Compaña
                                                                                                     
A Santa Compaña

Existe a crenza nas ánimas e que estas se manifestan e teñen a súa vida despois da morte.

Na escuridade aparece unha procesión de almas en pena, vai encabezada sempre por un vivo, o primeiro que viron esa noite, se desexa librarse deles e abandonar tan tétrico cortexo debe entregar os atributos a outro mortal, ou ben colgalos ao colo dun can e encerrarse nunha arca chea de maiz.
A Santa Compaña está formada por ánimas que van en dúas fileiras, envolvidas en sudarios, coas mans frías e os pés descalzos.

Cada fantasma leva unha luz, pero é invisible, só un olor a cera e un lixeiro vento son os sinais de que está a pasar a lexión de espectros.

Á fronte vai un espectro de maior tamaño, a Estadea. Algunhas veces levan un ataúde no que vai un familiar do que presencia o paso. Este non tarda en morrer.
Pode suceder que o que encontra o paso a altas horas da noite se vexa obrigado a seguir ao cortexo portando unha cruz e un caldeiro.
O acompañante pode transmitir o seu "emprego" se nunha das excursións dos defuntos se encontra con outra persoa.

Dálle a cruz e o caldeiro e el queda libre mentres que a persoa a quen llos deu é a que pasa a acompañar os espectros.La Santa Compaña  
                               
Existe la creencia en las ánimas y que éstas se manifiestan y tienen su vida después de la muerte.


En la oscuridad aparece una procesión de almas en pena, va encabezada siempre por un vivo, el primero que han visto esa noche, si desea librarse de ellos y abandonar tan tétrico cortejo debe entregar los atributos a otro mortal, o bien colgarlos al cuello de un perro y encerrarse en un arca llena de maiz.
La Santa Compaña está formada por ánimas que van en dos hileras, envueltas en sudarios, con las manos frías y los pies descalzos.

Cada fantasma lleva una luz, pero es invisible, sólo un olor a cera y un ligero viento son las señales de que está pasando la legión de espectros.

Al frente va un espectro de mayor tamaño, la Estadea. Algunas veces llevan un ataúd en el que va un familiar del que presencia el paso. Este no tarda en morir.
Puede suceder que el que encuentra el paso a altas horas de la noche se vea obligado a seguir al cortejo portando una cruz y un caldero.
El acompañante puede transmitir su "empleo" si en una de las excursiones de los difuntos se encuentra con otra persona.

Le da la cruz y el caldero y él queda libre mientras que la persona a quien se los ha dado es la que pasa a acompañar a los espectros.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Moviles