miércoles, 8 de junio de 2016

Lendas de Fontes Galegas FONTES MILAGROSAS EN GALICIA
Fonte no alto do Vieiro carretera de Bande
 O mesmo que en Irlanda, en certas partes da 
Península Ibérica existen lendas referentes á auga milagrosa dalgúns mananciais.


A auga en Galicia goza, segundo certos mananciais de gran poder máxico. A estas augas atribúeselles o poder de eliminar os conxuros das meigas e o mal de ollo.

En Veiga de Bolo (Ourense) polas noites aparece unha amora encantada que peitea os seus cabelos na fonte de Moza. Un costume moi estendido en Galicia, é que bebendo a auga de nove fontes se elimina o bocio e en Avion (Ourense) na Virxe de xestoa, acumúlase auga nunha tumba antropomorfa que cura espullas e grans.

Fonte das dúas caras

En Fonsagrada nomee debido á auga da súa fonte que, segundo a tradición, posúe poderes máxicos. Hai tempo viviu no lugar unha viúva con tres fillos: vivía pobremente da caridade dos seus veciños e dos traballos temporais que podía encontrar. Nunha fría noite de inverno un ancián que levaba o atavío dun peregrino, chego á aldea buscando acubillo para pasar a noite; chamo ás portas dos veciños do pobo, pero ninguén quixo darlle aloxamento. Por último chamou á porta da viúva, quen sentiu gran compaixón e lle ofreceu a súa humilde casa e os seus escasos alimentos. Como faltaba auga colleu a xerra e dirixiuse á fonte malia o frio que facía. Ao volver, viu con asombro que o peregrino desaparecera e que sobre a mesa había unha enorme fogaza de pan recén sacada do forno; ao mirar á xerra viu como a auga se convertera en leite.

Fonte en Padrón
Dende aquel día, a pobre muller, ao caer a noite, sempre encontraba unha fogaza de pan sobre a mesa e a auga que collía da fonte convertíase en leite de forma milagrosa. Dende entón os seus veciños tivérona en gran consideración e a fonte comezou a chamarse Fons-Sagrada.
O Limia, río que percorre a provincia de Ourense, foi considerado como río máxico que facía perder a memoria a todo o que o atravesaba, por isto foi chamado "O río do esquecemento".

As fontes milagrosas son capaces de curar                                                                                              enfermidades e de obrar portentosos milagres.
A Fonte Santa que dis que todo o ano brota a auga a mesma temperatura. Cando vaiades levade con vos unha cruceciña de material perecedeiro e deixala o carón da fonte. Depóis un dexexo... San Xoan de Mosteiro, no Covelo.

La Fuente Santa que dice que todo el año sale el agua a la misma temperatura. Cuando vayáis llevar con vosotros una cruz de material perecedero y dejarla al lado de la fuente. Después pedir un deseo.... San Xoan de Mosteiro en el Covelo


LEYENDAS DE FUENTES ENCANTADAS EN GALICIA 

Lo mismo que en Irlanda, en ciertas partes de la Península Ibérica existen leyendas referentes al agua milagrosa de algunos
manantiales. El agua en Galicia goza, según ciertos manantiales de gran poder mágico. A estas aguas se les atribuye el poder de eliminar los conjuros de las meigas y el mal de ojo.

En Vega de Bollo (Ourense) por las noches aparece una mora encantada que peina sus cabellos en la fuente de Moza. Una costumbre muy extendida en Galicia, es que bebiendo el agua de nueve fuentes se elimina el bocio y en Avion (Ourense) en la Virgen de xestoa, se acumula agua en una tumba antropomorfa que cura verrugas y granos.
Fonte de auga milagrosa
En Fonsagrada nombre debido al agua de su fuente que, según la tradición, posee poderes mágicos. Hace tiempo vivió en el lugar una viuda con tres hijos: vivía pobremente de la caridad de sus vecinos y de los trabajos temporales que podía encontrar. En una fria noche de invierno un anciano que llevaba el atuendo de un peregrino, llego a la aldea buscando cobijo para pasar la noche; llamo a las puertas de los vecinos del pueblo, pero nadie quiso darle alojamiento. Por último llamó a la puerta de la viuda, quien sintió gran compasión y le ofreció su humilde casa y sus escasos alimentos. Como faltaba agua cogió la jarra y se dirigió a la fuente pese al frio que hacia. Al volver, vio con asombro que el peregrino había desaparecido y que sobre la mesa había una enorme hogaza de pan recién sacada del horno; al mirar a la jarra vio cómo el agua se había convertido en leche.

Fonte do Cristo
Desde aquel día, la pobre mujer, al caer la noche, siempre encontraba una hogaza de pan sobre la mesa y el agua que cogía de la fuente se convertía en leche de forma milagrosa. Desde entonces sus vecinos la tuvieron en gran consideración y la fuente comenzó a llamarse Fons-Sagrada.
El Limia, río que recorre la provincia de Ourense, fue considerado como río mágico que hacía perder la memoria a todo el que lo atravesaba, por esto fue llamado "El río del olvido".
Las fuentes milagrosas son capaces de curar enfermedades y de obrar portentosos milagros.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Moviles